Công ty tư vấn du học Phil English Việt Nam

Available Check-in Date

27-12-2015       
 Được cập nhật từ ngày 23-12-2015

Phòng trống luôn có giới hạn nên hãy liên hệ với đại diện tư vấn của chúng tôi tại Việt Nam - Phil English để được hỗ trợ tốt nhất.

**Bạn có thể bắt đầu nhập học tại CELLA khoá POWER SPEAKING và vào thứ hai và check-in phòng vào chủ nhật trước ngày học.


Phòng nam

Phòng đơn : 27-03-2016

Phòng đôi : 31-01-2016

Phòng tư : 27-12-2015


Phòng nữ

Phòng đơn : 27-03-2016

Phòng đôi : 17-01-2016

Phòng tư : 27-12-2015

**Thông tin phòng trống có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không báo trước
**Đối với những học viên học tập ngắn hạn (từ 1 đến 7 tuần), thì có thể sắp xếp phòng ký túc xá sớm hơn thời gian thông báo trên. Hãy liên hệ với chúng tôi!