Công ty tư vấn du học Phil English Việt Nam

Video clip

Video gallery
Một vòng cơ sở CELLA

Cơ sở mới của Cella

Lựa chọn khóa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên CELLA

CELLA ESL Programe: Power Speaking 4 / 6 / 7

CELLA Career prep. Programe: IH TESOL

Giới thiệu khóa Anh văn cơ bản (CELLA ESL)

Giới thiệu khóa học Tập trung (CELLA ONE)

Giới thiệu khóa luyện thi IELTS

Giới thiệu khóa luyện thi IELTS

Giới thiệu chương trình WHE

Giới thiệu khóa học TESOL (Chứng chỉ IH-Sydney)

Giới thiệu khóa học Anh văn hàng không

MỘT VÒNG LỚP HỌC

Lớp một kèm một

Lớp học nhóm nhỏ 1:4

Lớp học với giáo viên bản ngữ 1:8 (giáo viên người Mỹ)

Lớp học TESOL

Lớp nhóm ngữ pháp cơ bản

Lớp tập trung IELTS (6 giờ 1:1 + 1 giờ 1:8)

Lớp học ACE (Anh văn hàng không)

Tận hưởng những hoạt động thú vị tại CELLA

Các hoạt động ngoại khóa

Lễ Valentine